<menu id="meumu"><strong id="meumu"></strong></menu>
<nav id="meumu"></nav>
 • 網站正在測試中
  電線
  Polyvinyl chloride polygonal line
  軟護套線

  型號:RVV  RVVP  NH-RVV  NH-RVVP

  電壓:450/750V


  產品名稱:軟護套線

  軟護套線主要用于移動式電動工具、工廠移動電器電源,以及家用電器如冰箱、電視等的電源線。

  請參考電力電纜的負載。

  軟護套線價格表
  注:本價格僅供參考,訂貨時請與公司銷售人員聯系。

  名稱軟護套線參考價格  單位:元/米
  型號RVV
  450/750V
  截面2芯3芯4芯5芯6芯7芯8芯10芯12芯15芯16芯
  0.3


  0.50.96 1.35 
  4.23 4.99 

  0.751.45 2.04 2.65 3.30 3.65 4.20 4.89 5.62 7.29 9.52 9.56 
  11.82 2.58 3.41 4.20 5.10 5.84 6.73 8.33 9.85 12.19 12.93 
  1.52.56 3.73 5.16 6.12 7.28 8.37 10.03 12.11 


  2.54.09 5.95 7.79 9.70 11.55 13.31 15.21 19.20 


  46.43 9.40 12.34 15.45 


  69.16 13.48 17.77 22.24 


  1015.93 23.62 31.20 39.02 


  型號RVVP屏蔽線
  450/750V
  截面2芯3芯4芯5芯6芯7芯8芯9芯10芯12芯16芯
  0.3


  0.52.08 2.64 3.33 3.65 4.53 4.86 5.53 6.08 6.71 7.58 9.53 
  0.752.42 3.21 3.99 4.70 5.44 5.90 6.73 7.42 8.26 9.41 13.01 
  13.02 4.05 5.06 6.00 7.10 7.55 8.61 9.51 11.42 12.97 16.47 
  1.53.84 5.16 6.44 7.75 9.04 9.95 11.36 13.58 15.00 17.26 21.90 
  2.55.71 7.82 9.79 12.01 14.25 16.07 18.42 20.41 22.47 26.15 33.45 
  48.37 11.61 
  6


  10  名稱耐火軟護套線參考價格   單位:元/米
  型號NH-RVV
  300/500V
  截面 2芯3芯4芯5芯6芯7芯8芯10芯12芯14芯16芯
  0.31.17 1.56 2.08 2.51 2.94 3.32 3.75 4.63 5.41 6.22 7.01 
  0.41.43 1.94 2.58 3.14 3.70 4.19 4.75 5.88 6.90 7.94 8.98 
  0.51.81 2.45 3.11 3.79 4.46 5.07 5.74 7.30 8.55 9.83 11.12 
  0.752.29 3.15 4.04 4.95 5.85 6.68 7.74 9.79 11.50 13.23 14.98 
  12.69 3.75 4.83 6.07 7.18 8.27 9.47 11.76 13.85 15.97 18.11 
  1.53.39 4.92 6.37 7.98 9.38 10.83 12.22 15.50 18.09 20.93 24.00 
  2.55.02 7.17 9.50 11.72 13.92 16.02 18.24 22.93 27.20 31.50 35.83 
  47.32 10.63 13.90 17.38 20.69 23.86 27.17 34.09 40.26 46.71 53.48 
  610.17 14.88 19.56 24.44 29.16 33.72 38.43   型號NH-RVVP
  300/300V
  截面2芯3芯4芯5芯6芯7芯8芯10芯12芯14芯16芯
  0.31.71 2.13 2.70 3.18 3.66 4.03 4.52 5.88 6.69 7.54 8.40 
  0.42.00 2.54 3.23 3.84 4.45 4.94 5.54 7.19 8.23 9.32 10.43 
  0.52.26 2.88 3.55 4.23 4.91 5.47 6.15 8.13 9.31 10.56 11.82 
  0.752.76 3.61 4.50 5.41 6.32 7.09 8.15 10.65 12.27 13.98 15.70 
  13.17 4.21 5.29 6.53 7.64 8.67 10.24 12.62 14.63 16.72 18.81 
  1.53.98 5.76 7.27 8.93 10.38 11.78 13.24 16.67 19.23 22.05 25.13 
  2.55.75 8.22 10.64 12.94 15.25 17.30 19.61 24.54 28.79 33.14 37.50 
  48.13 11.77 15.13 18.70 22.11 25.21 28.62 35.81 41.92 48.39 55.19 
  611.01 16.07 20.82 25.80 30.60 35.08 39.89 

  男女大尺度啪啪gogo人体
  <menu id="meumu"><strong id="meumu"></strong></menu>
  <nav id="meumu"></nav>